Thứ hai, 01/01/0001 00:00

2 nhóm thanh niên vác mã tấu chém nhau ở khuôn viên bệnh viện

Truyền hình Việt NamNet