Chiều dài của cầu Vĩnh Tuy?
Chiều dài của cầu Vĩnh Tuy?

Thứ tư, 26/08/2009 11:07

- Mình đã có dịp đi qua cầu Vĩnh Tuy, nhưng không biết chiếc cầu bắc qua sông Hồng này có chiều dài là bao nhiêu?
Cầu Vĩnh Tuy là một cây cầu bắc qua sông Hồng, ở địa phận khu vực Vĩnh Tuy thành phố Hà Nội. Với chiều dài là 3.690m, rộng 19m.  Theo thiết kế, tổng vốn khoảng 3.500 tỷ đồng VN. Vì quá trình xây dựng kéo dài nên tổng vốn vượt ngoài dự toán, theo số liệu ước tính là 5.500 tỷ đồng Việt Nam. Cầu được thiết kế có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn xe hỗn hợp. Bảo đảm lưu lượng vận tải khoảng 34.000 lượt xe/ngày đêm vào năm 2010.

Lam Dương (sưu tầm)

2 nhóm thanh niên vác mã tấu chém nhau ở khuôn viên bệnh viện

Truyền hình Việt NamNet