Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Chủ nhật, 04/11/2012 09:38

Những người hài hước nhất cũng không hiểu nổi vì sao lại có tình huống chết cười này.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Ngôi nhà này khá là đặc sắc đó.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Face bây giờ không riêng ở internet.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Bây giờ mình mới biết xe này gọi là Spacy.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Thanh niên bây giờ cũng bất cần đời ghê.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nghệ thuật "sắp" và "đặt".

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mệt quá rồi mấy ông à, tranh thủ nghỉ tí.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Đẩy mạnh nữa lên nào anh ơi, vượt ông công-ten-nơ này đi chứ.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Biết dừng lại, hay là đi tiếp đây?

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Bao giờ em không đi được thì các anh hãy đẩy.


Theo 24h

Cosplay của pet : Chàng quân nhân đáng yêu

Truyền hình Việt NamNet