Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

Chủ nhật, 04/11/2012 09:38

Những người hài hước nhất cũng không hiểu nổi vì sao lại có tình huống chết cười này.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Ngôi nhà này khá là đặc sắc đó.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Face bây giờ không riêng ở internet.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Bây giờ mình mới biết xe này gọi là Spacy.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Thanh niên bây giờ cũng bất cần đời ghê.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nghệ thuật "sắp" và "đặt".

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mệt quá rồi mấy ông à, tranh thủ nghỉ tí.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Đẩy mạnh nữa lên nào anh ơi, vượt ông công-ten-nơ này đi chứ.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Biết dừng lại, hay là đi tiếp đây?

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (129), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Bao giờ em không đi được thì các anh hãy đẩy.


Theo 24h

Clip mẹ con Elly Trần đánh răng siêu đáng yêu

Truyền hình Việt NamNet