Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba ngày 29/11/2022: Chạy trốn tình yêu

Bạn phải đi, đi đến nơi có nhiều ánh sáng nhất, đứng trên đó và tỏa sáng, trở thành người được ngưỡng mộ nhất

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất