Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Bảy 10/12/2022: Bắt cá hai tay

Cuộc sống là một sàn diễn lớn, diễn viên chính hay phụ chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi. Mọi người chỉ quan tâm đến kĩ thuật diễn của bạn, đương nhiên sẽ bao gồm cả sự nhiệt tình ở trong nét diễn ấy.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất