Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Sáu 2/12/2022: Thoáng phút yếu lòng

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, cố gắng đúng lúc, chính là yêu bản thân.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot