G-Dragon bị bắt gặp diện cả cây hàng hiệu đi mua sắm ở Paris

Trưởng nhóm Big Bang mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên đường phố Paris, Pháp.