Đảo hoang không người ở, có 700.000 con sứa vàng

Đảo hoang không người ở, có 700.000 con sứa vàng

Eil Malk (Cộng hòa Palau) là hòn đảo không có người ở thuộc biển Thái Bình Dương. Địa điểm thu hút khách du lịch bởi hồ nằm giữa đảo, ngôi nhà của 700.000 con sứa vàng.
  1. Khách sạn làm hoàn toàn từ băng, lạnh âm độ C

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao