Khách sạn con nhộng được biến thành văn phòng làm việc tại Nhật Bản

Khách hàng có thể thuê văn phòng này với mức giá 4,8 USD/giờ hoặc 29 USD/ngày.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-khach-san-con-nhong-duoc-bien-thanh-van-phong-lam-viec-tai-nhat-ban-post1157814.html?fbclid=IwAR1jQZf1bTciGMgepAbMDkH3OH4KN3TwUXp9fnhe-8vPFSDUIJsDviO7ahM

khách sạn Nhật Bản

Tin tức mới nhất