Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor và những viên kim cương huyền thoại

Ca khúc "Diamonds Are Girl's Best Friend" của Marilyn Monroe không chỉ nói lên được sở thích cá nhân của cô, mà nó còn là lời tuyên ngôn của toàn bộ phụ nữ toàn cầu.


kim cương

Tin tức mới nhất