Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100

Các tổ chức, cá nhân mắc các vi phạm giao thông đường bộ sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước.

Xem link gốcẨn link gốc https://vov.vn/oto-xe-may/tuvan/tich-thu-phuong-tien-vinh-vien-khi-vi-pham-cac-loi-sau-tai-nghi-dinh-100-1066987.vov

vi phạm giao thông

Tin tức mới nhất