Giờ mới biết vũ đạo demo và bản gốc khác nhau thế này

Để có MV hoàn chỉnh, ê-kíp phải chỉnh sửa rất nhiều chi tiết, vũ đạo cũng thay đổi liên tục.


Bigbang Black Pink Kpop
đặng linh đan
08/11/2018
kệ chả sao

Tin tức mới nhất