9 phát ngôn 'cuồng' nhất của sao Việt gây shock năm Đinh Dậu 2017

Phát ngôn của Sao Lâm Khánh Chi Phi Thanh Vân Ngọc Trinh Chi Pu
học nhiều là học vấn cao, nhưng chưa chắc đã có văn hóa; ca sĩ thì phải có văn hóa

Tin tức mới nhất