8 tiếng phẫu thuật liên tục, cặp song sinh dính liền được tách rời thành công

8 tiếng phẫu thuật liên tục, cặp song sinh dính liền được tách rời thành công

Đến 14h10, cặp song sinh dính liền đã được các bác sĩ tách rời thành công. Hiện 2 bé được chuyển sang giai đoạn chỉnh, tạo hình các cơ quan.

Tin tức mới nhất