Thủy Tiên nhận 150 tỷ cứu trợ miền Trung, nói 'như muối bỏ bể'

Thủy Tiên nhận 150 tỷ cứu trợ miền Trung, nói 'như muối bỏ bể'

Thủy Tiên cũng khẳng định, chỉ một mình cô có quyền quyết định việc sử dụng số tiền này.

Tin tức mới nhất