Miss Universe 2022: 'Hãy đưa bất kỳ thử thách nào, tôi sẽ thực hiện'

R'Bonney Gabriel Miss Universe Ngọc Châu Hoa Hậu Hoàn Vũ

Tin tức mới nhất