Cập nhật các tin tức về sĩ Bảo Anh và tin đồn về việc quay lại với Hồ Quang Hiếu.