Bảo Bảo, bảo bảo gạo nếp gạo tẻ, bạo bảo mất tích, diễn viên nhí bảo bảo

Dàn sao 'Gạo Nếp Gạo Tẻ': Người chết trẻ, người phốt đời tư

Bên cạnh Bảo Bảo vừa mất, những diễn viên còn lại trong phim "Gạo Nếp Gạo Tẻ" hầu như đều có những vấn đề lùm xùm liên quan đến đời tư.