Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba 31/1/2023: Thề non hẹn biển

Giông bão làm cho con người mạnh mẽ hơn, và dù vần vũ tới đâu, bão tố cũng không bao giờ tồn tại mãi mãi.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất