Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Tư 8/2/2023: Ân tình sang trang

Biết ơn cả những bình thường, rồi ta sẽ thấy yêu thương quanh mình.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất