Bói bài Tarot tuần từ 28/11/2022- 4/12/2022: Thăng tiến sớm thôi

Công việc bước sang tuần mới có dấu hiệu cải thiện hơn nhiều phần, mọi năng lực cùng nỗ lực bạn phấn đấu không ngừng nghỉ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá rất cao nên việc thăng tiến chỉ còn là sớm muộn mà thôi.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất