Bói bài Tarot tuần từ 13/2/2023 - 19/2/2023: Vươn mình đón lộc

Không nói chuyện biển cả với lũ cá trong ao, không bàn chuyện băng tuyết với lũ côn trùng mùa hạ.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất