Bói bài Tarot tuần từ ngày 30/1/2023- 5/2/2023: Tính toán kĩ lưỡng

Giữ châm ngôn sống của bạn ngắn gọn và dễ nhớ. Nó thậm chí có thể là một từ: Từ bi. Điềm tĩnh. Lắng nghe.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất