Clip: Cả gan đi ăn trộm giữa ban ngày, thanh niên bị tóm ngay tại cửa

Thấy nhân viên nằm ngủ, tên trộm vào lấy điện thoại nhưng đúng lúc người này vùng dậy hô hoán, tên trộm bị tóm ngay tại chỗ.


trộm cắp tài sản

Tin tức mới nhất