Động vật không dễ gì bị 'đè đầu cưỡi cổ' đâu

Nếu không muốn nếm cảm giác ngã "chổng vó" như thế nào thì chớ nghịch dại giống các thanh niên này.


Clip Hài

Tin tức mới nhất