'Đứng hình' trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi

Tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta những bể bơi tự nhiên đẹp như mơ trên khắp thế giới.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-1
Hồ Cenote Dos Ojos, Tulum, Mexico.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-2
Thác Maunawili, Oahu, Hawaii, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-3
Suối Hinatuan, Surigao, Philippines.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-4
Hồ xanh ngọc bích ở Kilkis, Hi Lạp.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-5
Thác Havasu, Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-6
Suối Cypress, Vernon, bang Florida, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-7
Hố Dragonara, Mellieha, Malta.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-8
Thác Cummins, Jackson, bang Tennessee, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-9
Thác Lower Lewis, Cougar, bang Washington, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-10
Thác Tarzan, Yona, Guam.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-11
Hồ Santa Rosa Blue, Santa Rosa, bang New Mexico, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-12
Hồ Horseshoe trong vườn quốc gia Jasper, Alberta, Canada.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-13
Hố xanh ở Dwejra, Malta.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-14
Suối Jacob ở Scottdale và Mt. Pleasant,  bang Pennsylvania, Mỹ.

 


Du lịch

Tin tức mới nhất