EXO thông tin hinh ảnh, sự kiện, tin tức thành viên nhóm exo nhanh nhất chính xác nhất

Xiumin (EXO) từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ vì không có mắt hai mí

Rất may là mọi người xung quanh đều ngăn cản Xiumin làm vậy.