Gặp gỡ con mèo 10 kg, không thể tự di chuyển

Bình luận0

Mèo Garfield "Geumy" đang nặng tới 10 kg. Nó không thể tự mình di chuyển nên luôn được người chủ kéo đi mỗi khi cần đến nơi nào đó trong nhà.


du khách chuyện lạ

Tin tức mới nhất