Hacker Nhâm Hoàng Khang bóc phốt Phi Nhung

Hacker Nhâm Hoàng Khang bóc phốt Phi Nhung

Nhâm Hoàng Khang tung đoạn chat của Hồ Văn Cường nói về cuộc sống khổ cực cùng ca sĩ Phi Nhung.

Nghệ sĩ Duy Phương cho rằng Phi Nhung chưa thật sự làm tốt với vai trò một người mẹ nuôi.

Tin tức mới nhất