2Sao tổng hợp nhưng MV ca khúc mới nhất hot nhất của ca sĩ Jack 2019

Jack có quản lý mới, chính thức hoạt động trở lại

3
Dù mâu thuẫn với công ty quản lý cũ chưa giải quyết xong, Jack vẫn có kế hoạch trở lại.