Kính giúp thấy thực tế ảo ở môi trường thật

Avegant Glyph là chiếc kính tăng cường thực tế ảo, giúp người dùng có thể thấy được hình ảnh cả ở ngoài đời lẫn từ màn hình.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất