Thong tin mới nhất về diễn viên Lâm Vinh Hải chia tay người yêu Linh chi

Ảnh con gái Lâm Vinh Hải bên Hiền Sến chẳng khác nào cha con

Hiền Sến có mối quan hệ tốt đẹp với bé Kỳ Kỳ, hình ảnh trông tình cảm chẳng khác nào cha con.