Lễ hội ném phân bò kỳ lạ ở Ấn Độ

Gore Habba là một trong những lễ hội kỳ lạ ở Ấn Độ. Dân địa phương tự nguyện ném phân bò vào nhau với hy vọng chữa bệnh tật.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-le-hoi-nem-phan-bo-ky-la-o-an-do-post1187886.html?fbclid=IwAR1Mg9lK4OzAS_PtPvUtkf4HhKO-PmSQqKDLLmLjhfDP_fnLI0LfxJnIJL4

du lịch thế giới lễ hội

Tin tức mới nhất