Midu: Cập nhật hình ảnh, tin tức mới nhất của hot girl Midu.

Ở nhà tránh dịch cũng phải check-in điên đảo, Midu không ngờ bị fans ruột săm soi nhan sắc

Ở nhà tránh dịch cũng phải check-in điên đảo, Midu không ngờ bị fans ruột săm soi nhan sắc

"Ngày đầu tiên cách ly chống dịch của mọi người ổn không?", Midu dò hỏi người yêu mến.