Phần mềm ‘cấy não’ cho robot tình dục

Harmony AI là phần mềm giúp cho robot tình dục có khả năng tư duy và thể hiện cảm xúc như con người.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất