Cập nhật những phong tục tập quán Việt Nam phong tục kỳ lạ trên thế giới

Tranh cãi chuyện ăn cỗ lấy phần ở một số nơi tại Việt Nam

Hóa ra, rất nhiều nơi ở Việt Nam có thói quen mang phần về khi đi ăn cỗ.