Cập nhật những phong tục tập quán Việt Nam phong tục kỳ lạ trên thế giới

Kỳ lạ tục vỗ mông kéo vợ của chàng trai HMông trên cao nguyên đá

Kỳ lạ tục vỗ mông kéo vợ của chàng trai HMông trên cao nguyên đá

8
Khi đã ưng cô gái nào đó, chàng trai sẽ tiến tới vỗ vào mông cô gái như một lời tỏ tình. Nếu đồng ý thì cô gái vỗ nhẹ đáp lại vào mông người con trai.