'Rùng mình' lối đi bộ lơ lửng giữa hẻm núi không dành cho người yếu tim

Lối đi First Class ở Grindelwald là điểm ngắm cảnh tuyệt vời, nhưng không dành cho những du khách sợ độ cao hay yếu tim.


du lịch khám phá

Tin tức mới nhất