Sao nhập ngũ là một chương trình thực tế với khách mời là các ngôi sao giải trí được rèn luyện trong môi trường quân đội. sao nhập ngũ ss3

Hậu Hoàng ra mắt 'đứa con tinh thần', hành động Mũi trưởng Long gây xôn xao

Hậu Hoàng ra mắt 'đứa con tinh thần', hành động Mũi trưởng Long gây xôn xao

Mũi trưởng Long luôn theo dõi và ủng hộ Hậu Hoàng từ công việc đến cuộc sống.