Clip: Thanh niên lao tới cô gái ven đường cướp điện thoại nhưng trượt chân...

Thấy cô gái đứng ven đường nghe điện thoại, nam thanh niên lao tới định giật. Nhưng thật không may, hắn bị trượt chân. Kế hoạch "phá sản"...


cướp điện thoại

Tin tức mới nhất