Thi Tốt Nghiệp THPT

Nam sinh ngủ quên, trượt tốt nghiệp THPT được vào dự bị đại học

Xét trường hợp đặc biệt, trường Đại học FPT Cần Thơ đã cho phép em nhập học theo diện sinh viên dự bị trong thời gian chờ có bằng tốt nghiệp THPT.