Thu Minh | Tin tức, Hình ảnh mới nhất về Thu Minh | Quán quân The Voice Ali Hoàng Dương: 'Tôi không bao giờ phản bội Thu Minh'

Nathan Lee tuyên chiến Thu Minh, Mỹ Lệ: 'Tự dưng đào mồ quá khứ'

Nathan Lee tuyên chiến Thu Minh, Mỹ Lệ: 'Tự dưng đào mồ quá khứ'

Giữa lúc Nathan Lee hiềm khích Thu Minh, Mỹ Lệ lên tiếng khuyên đàn em thân thiết dừng lại.