Thử thách ăn cơm cuộn sushi khổng lồ dày 100 lớp

Thay vì những miếng cơm cuộn sushi kích cỡ bình thường, nhà hàng Bistro & Sushi (Mỹ) thu hút nhiều thực khách bằng thử thách với phần cơm cuộn khổng lồ dày 100 lớp.


món ngon

Tin tức mới nhất