Xem tử vi vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp cho người tuổi Tuất 2020: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất.

Con giáp giỏi giang nhưng hay tự kiêu tự đại, hách dịch làm cả đời phấn đấu cũng khó thăng quan tiến chức

Con giáp giỏi giang nhưng hay tự kiêu tự đại, hách dịch làm cả đời phấn đấu cũng khó thăng quan tiến chức

Dù rất giỏi và thông minh nhưng tính tình khó ưa cộng với sự hách dịch, khó gần của bạn khiến bạn khó có cơ hội lên chức.