Vietnam's Next Top Model: Chương trình người mẫu Việt Nam 2017 được tổng hợp các hình ảnh, clip thông tin mới nhất

Người mẫu Anh Vũ muốn khỏi ung thư để đoàn tụ bạn gái

Người mẫu Anh Vũ muốn khỏi ung thư để đoàn tụ bạn gái

Anh Vũ muốn hết bệnh ung thư tinh hoàn để sang Mỹ học tập, đoàn tụ bạn gái đã đính hôn.