Vũ đạo trong MV mới của Chi Pu phù hợp khi minh họa mọi loại nhạc

Thật bất ngờ khi ghép với bất kỳ điệu nhạc nào, vũ đạo trong MV mới của Chi Pu cũng phù hợp đến bất ngờ.


Chi Pu

Tin tức mới nhất