Clip: 2 tên đi xe máy chặn đường định cướp xe máy nhưng bất thành, gã trai liền giật giỏ xách của cô gái

Bình luận0

Cô gái đang đi trên đường bất ngờ bị 2 tên đi xe máy tạt đầu, định cướp xe máy nhưng bị nạn nhân chống cự. Không đạt được mục đích, 1 tên liền giật túi xách của cô gái rồi bỏ chạy.


Tên cướp Clip hot cướp giật

Tin tức mới nhất