Ai mới là người đủ kiên nhẫn chịu đựng tính khí của bạn?

Ai mới là người đủ kiên nhẫn chịu đựng tính khí của bạn, thử lật một lá bài để biết được bạn nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot