Bão số 4 năm 2018 - Bebinca đang có nhiều diễn biến xấu, các bạn hãy theo dõi liên tục về tin bão số 4 để có phương án phòng chống bão nhé.

Sự bất thường của siêu bão Noru

Giới khoa học cho rằng trong tương lai, cường độ bão trở nên khó dự đoán hơn. Điều này khiến các quốc gia dễ bị tổn thương vì khí hậu cần luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.