Bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1/8 trong các trường hợp sau

Từ 1/8, theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA, sẽ có thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/oto-xe-may/bi-thu-hoi-dang-ky-va-bien-so-xe-tu-18-trong-cac-truong-hop-sau-1070373.vov

giao thông

Tin tức mới nhất