Bói bài Tarot Chủ nhật ngày 21/11/2021: Chi tiêu xa xỉ cho bản thân đi nào!

Bạn có thể sẽ muốn chi tiêu một chút cho những món đồ xa xỉ hoặc cho những người đang cần một khoản vay.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày