Tarot hôm nay - thứ Ba ngày 21/3/2023: Bùng nhùng vì suy nghĩ

Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được bí mật ấy thì còn trông mong đợi chờ vào ai kia chứ?

Quy tắc bốc bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn biết về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất